Projecten

Slijpstof projecten

Slijpstof werkt aan vraagstukken in de publieke sector en aan projecten in de culture sector en het bedrijfsleven. Onze projecten dragen bij aan een duurzamere wereld en hebben daarbij een maatschappelijk karakter.

Denk bijvoorbeeld aan het betrekken van mensen bij de circulaire economie, interventies voor meer biodiversiteit of het verminderen van energie-armoede.

Op deze pagina vind je een greep uit onze projecten.

De circulaire economie ervaren

Opdrachtgever: Gemeente Breda

In 2050 moet Nederland over zijn naar een circulaire economie. Maar wat betekent dat? En hoe doe je dat? Slijpstof ontwierp een oplossing voor de Gemeente Breda waarmee we de circulaire economie makkelijk maken voor iedereen. Een circulaire workshopruimte in een tweedehandswinkel om met onverkoopbare producten van de tweedehandswinkel iets nieuws te maken.

Circulair op wijkniveau

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Voor De Omloop onderzochten we hoe we van de wijk Middelland de meest circulaire wijk van Rotterdam kunnen maken. Startpunt waren de lokale initiatieven die al in de wijk actief waren. De uitkomsten van het onderzoek vertaalden we naar drie concrete lokale concepten, die we in de komende tijd in een pilot gaan testen.

Zuinige koelkasten voor iedereen

Opdrachtgever: Gideons Tribe

Op dit moment zijn er 3 miljoen oude koelkasten in Nederland. Deze koelkasten verbruiken veel meer energie dan nodig. Maar een nieuwe koelkast kopen is niet voor iedereen haalbaar. Daarom ontwierpen wij een manier om oude koelkasten energiezuiniger te maken. Lees er meer over op de site: hackjekoelkast.nl.

Aanpak Amerikaanse Rivierkreeften

Citylab in samenwerking met HatRabbits

Amerikaanse Rivierkreeften zijn een invasieve soort in Nederland. Ze bedreigen de biodiversiteit en onze waterveiligheid. Daarom werkt Slijpstof in samenwerking met Hatrabbits aan een innovatieve aanpak voor Amerikaanse Rivierkeeften.

Duurzaam inkopen

Opdrachtgever: Provincie Overijssel

Hoe kunnen we meer impact maken door bewust in te kopen als provincie? Ons antwoord was De Provinciemarkt.

De Provinciemarkt is een ontmoetingsplek in het provinciehuis waar ambtenaren in creatieve sessies nadenken over duurzaam inkopen. Dit doen we door de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties te koppelen aan het inkoopproces van de provincie.

Slijpstof ontwikkelde het complete concept en ontwierp de SDG-blokken met een reststroom uit bouwprojecten. Ook faciliteerden we de sessies om de ambtenaren meer bewust naar het inkoopproces te laten kijken.

Hackathon verduurzamen waterkelders

Opdrachtgever: Gemeente Goeree-Overflakkee

Hoe kunnen we (historische) waterkelders in Gemeente Goeree-Overflakkee inzetten voor verduurzaming van de gebouwde omgeving?

Op Goeree-Overflakkee zijn nogal wat lege waterkelders die niet meer gebruikt worden. Daarom organiseerden wij in opdracht van de gemeente een hackathon om één hele dag te werken aan dit vraagstuk. De dag leverde verrassende inzichten en oplossingen op. De ideeën worden nu door de gemeente verwerkt en omgezet in concrete adviezen.