Projecten – Rivierkreeften

Innovatieve aanpak voor Amerikaanse Rivierkreeften​

Citylab010-project in samenwerking met innovatiebureau Hatrabbits
Amerikaanse Rivierkreeften zijn een invasieve soort in Nederland. Ze bedreigen de biodiversiteit en onze waterveiligheid. Daarom werkt Slijpstof in samenwerking met Hatrabbits aan een innovatieve aanpak voor Amerikaanse Rivierkeeften.

Onze aanpak richt zich op Design Thinking inzetten om een bijdrage te leveren aan het versterken van de biodiversiteit. In plaats van te wachten tot alle onderzoeken afgerond zijn, zetten wij prototypes in om laagdrempelig te testen en een oplossing voor het probleem te vinden.
Rivierkreeften bedreigen de biodiversiteit in Nederland. Dit komt door verschillende redenen. Inheemse soorten eten de rivierkreeften sporadisch. Daarnaast reproduceren de rivierkreeften zichzelf extreem snel. Door deze ontploffing van de populatie, is er bijna geen ruimte meer voor inheemse kreeftensoorten. Daarom richten wij ons in dit project op het versterken en ondersteunen van de biodiversiteit in het water.
Visser met onze kreeftenkorf
Tijdens ons onderzoek hebben we met veel verschillende experts op dit gebied gesproken. Er lopen verschillende onderzoeken en niet één oplossing kan het hele probleem oplossen. De belangrijkste inzichten vatten we hier samen.

Er is nog geen aanpak gericht op kleine kreeften. Kleine kreeften worden op dit moment niet actief weggevangen. Dit terwijl kleine kreeften voor relatief gezien de meeste schade zorgen door hun explosieve groei in de eerste paar weken.

Met vangtuigen kunnen we het natuurlijk evenwicht zich sneller laten herstellen. Het natuurlijk evenwicht in de Nederlandse sloten zal zich uiteindelijk weer herstellen. De vraag is alleen welke soorten daar onder te lijden zullen hebben. Met vangtuigen kunnen we ervoor zorgen dat we eerder een evenwicht bereiken waarbij de rivierkreeften een normale plek in het ecosysteem innemen.

Kleine kreeften zijn commercieel minder interessant om op te vissen. Grotere kreeften worden gevangen en verkocht aan restaurants voor consumptie. Kleine kreeften worden niet gevangen omdat hier geen economisch gewin te behalen is doordat er simpelweg weinig vlees aan een kleine kreeft zit.

Inheemse predatoren kunnen een belangrijke rol spelen in het herstellen van het evenwicht. Deze inheemse predatoren kunnen de rivierkreeften meer gaan eten, waardoor het evenwicht sneller zal herstellen.

Kreeften vertonen natuurlijk schuilgedrag. De dieren kruipen graag in gangen, holletjes of gaan onder stenen zitten.
Op basis van de verzamelde inzichten hebben we een nieuw ontwerp gemaakt voor een korf om rivierkreeften mee te vangen. Het ontwerp onderscheidt zich op drie belangrijke punten van andere vangtuigen:

1) We maken gebruik van het natuurlijk schuilgedrag van de rivierkreeften. Aan de zijkanten kruipen de rivierkreeften naar binnen via een trechtervormig buisje dat naar het einde toe smaller wordt. Hierdoor kan een kreeft er wel in kruipen, maar niet meer ontsnappen. We hoeven hierdoor ook geen gebruik te maken van aas.

2) De korf vangt alleen kleine kreeften. De dimensies van de ingangen zijn afgestemd op de afmetingen van kleine kreeften. Kreeften zijn kannibalistische dieren, waardoor kleine kreeften vaak niet in de vallen te vinden zijn waar grote kreeften ook gevangen worden. Door alleen op kleine kreeften te vissen, proberen we dit probleem op te lossen.

3) We gebruiken de uitheemse soorten om inheemse soorten te voeden. Het ontwerp van de korf is aan de bovenkant open, waardoor inheemse soorten de rivierkreeften makkelijk kunnen vangen en opeten. Hierdoor hopen we het natuurlijk evenwicht sneller te laten ontstaan.

Van dit ontwerp hebben we verschillende prototypes gemaakt om deze in samenwerking met een visserijcoöperatie te testen.
Op dit moment hebben we 2 versies van ons ontwerp getest met een beroepsvisser. Op basis van de feedback van de beroepsvisser verbeteren we het ontwerp en bouwen een nieuw prototype.

Binnen dit project werken we toe naar een openbaar ontwerp zodat we het rivierkreeften probleem zo snel mogelijk kunnen oplossen.