Projecten – Omloop – Gemeente Rotterdam

De Omloop van Middelland – Wijkgerichte oplossingen voor een lokale circulaire economie​

Gemeente Rotterdam / De Omloop
De wijk Middelland wil graag de meest circulaire wijk van Rotterdam worden. Na twee jaar onderzoek in de wijk was het tijd om deze inzichten om te vormen tot concrete handelingsperspectieven voor de buurtinitiatieven in de wijk.

Slijpstof startte met de vraag: welke materialen stromen er door de wijkinitatieven en wat we kunnen doen met die materialen om Middelland circulair te maken?
Middelland is een gemixte wijk waarbinnen 12 buurtinitiatieven samenwerken onder de naam Huize Middelland. Dit is het huis van de wijk. Elk initiatief is anders en daardoor zijn maatoplossingen altijd nodig.

Als start zijn we langs alle buurtinitiatieven geweest om gesprekken te voeren over de materialen die door de initiatieven stromen. Speciaal hiervoor ontwierpen we een bordspel waarmee we het gesprek konden voeren over afval. Hoeveel van een specifieke afvalstroom heb je? Waar komt het vandaan en waar gaat het naartoe?

De kwantitatieve en kwalitatieve inzichten hebben we samengevat en geanalyseerd. Zo kwamen we erachter dat de kleine afvalstromen (het afval waarvoor je niet naar de milieustraat hoeft) voor alle initiatieven nagenoeg gelijk was. Kijkend naar de grote afvalstromen, zagen we veel verschillen per initiatief. Zo was er bij één plek veel grof tuinafval, terwijl het andere initiatief juist veel vet of elektrische apparaten weggooide.
Binnen dit project focusten we ons op de circulaire economie. Daarvoor proberen we materiaalstromen binnen de wijk te sluiten. Dit doen we op een laagdrempelige manier zodat de oplossing voor zoveel mogelijk buurtinitiatieven haalbaar en wenselijk is.
De inzichten zijn omgevormd tot verschillende ideeën. Hieruit kwamen verschillende ideerichtingen die we bij meerdere initieven weer hebben voorgelegd om feedback te krijgen over de haalbaarheid en wenselijkheid. Op basis hiervan zijn drie verschillende concepten ontwikkeld.
Voor de wijk Middelland hebben we 3 concepten ontwikkeld om de wijk meer circulair te maken. Op dit moment zijn we druk bezig met het testen van deze drie concepten in een pilot van een jaar.

Concept 1: Stoeptransport

Stoeptransport is een transportkar die iedereen in de wijk kan gebruiken voor het vervoeren van zware spullen. Zo maken we het makkelijker om spullen met elkaar te delen en tweedehands te (ver)kopen. Ook als je geen auto hebt. Transport is namelijk één van de barrières als het gaat om tweedehands kopen.

Concept 2: Van Middellands Bodem

Een circulaire economie heeft vele gezichten. Sociaal, economisch, logistiek, technisch… Om de Rotterdamse wijk Middelland een stap dichterbij de circulaire economie te laten komen ontwikkelden we dit concept.

Van Middellandse Bodem. Een streekproduct uit de wijk. Kwaliteitscompost door bij verschillende buurthuizen heel gericht organisch materiaal op te halen en in de wijk te composteren. Koffiedik bij de één, schillen van de buurtkeuken bij de andere, of bladeren uit de tuin.

Want composteren, dat kunnen wij beter dan de gemeente. Socialer, schoner, lokaler. Momenteel halen we de eerste bakken groen op en bouwen we een compostinstallatie.

Concept 3: De Doorgeefmakelaar

Gratis voor elkaar – via de doorgeefmakelaar. We hoeven hopelijk niet meer te vertellen dat het beter voor de wereld is om spullen langer in de omloop te houden. Maar hoe doen we dat op straat- en wijkniveau, met een rol voor de lokale buurthuizen? Wij bedachten de Doorgeefmakelaar.

Waar Whatsappgroepen, Marktplaats en Nextdoor puur digitaal zijn wilden wij het doorgeven van gratis spullen fysiek zichtbaar maken in de wijk. Dit doen we door op schermen bij buurthuizen het lokale aanbod te laten zien. Bewoners kunnen hun waar via Whatsapp insturen. Het aanbod wordt gecureerd door de doorgeefmakelaar, zodat de kwaliteit hoog blijft.

Momenteel onderzoekt Rico, onze afstudeerstagiair van de Hogeschool Rotterdam hoe we dit concept verder kunnen uitwerken.