Projecten – Omloop – Gemeente Rotterdam

De Omloop van Middelland – Wijkgerichte oplossingen voor een lokale circulaire economie​

Gemeente Rotterdam / De Omloop
De wijk Middelland wil graag de meest circulaire wijk van Rotterdam worden. Na twee jaar onderzoek in de wijk was het tijd om deze inzichten om te vormen tot concrete handelingsperspectieven voor de buurtinitiatieven in de wijk.

Slijpstof startte met de vraag: welke materialen stromen er door de wijkinitatieven en wat we kunnen doen met die materialen om Middelland circulair te maken?
Middelland is een gemixte wijk waarbinnen 12 buurtinitiatieven samenwerken onder de naam Huize Middelland. Dit is het huis van de wijk. Elk initiatief is anders en daardoor zijn maatoplossingen altijd nodig.

Als start zijn we langs alle buurtinitiatieven geweest om gesprekken te voeren over de materialen die door de initiatieven stromen. Speciaal hiervoor ontwierpen we een bordspel waarmee we het gesprek konden voeren over afval. Hoeveel van een specifieke afvalstroom heb je? Waar komt het vandaan en waar gaat het naartoe?

De kwantitatieve en kwalitatieve inzichten hebben we samengevat en geanalyseerd. Zo kwamen we erachter dat de kleine afvalstromen (het afval waarvoor je niet naar de milieustraat hoeft) voor alle initiatieven nagenoeg gelijk was. Kijkend naar de grote afvalstromen, zagen we veel verschillen per initiatief. Zo was er bij één plek veel grof tuinafval, terwijl het andere initiatief juist veel vet of elektrische apparaten weggooide.
Binnen dit project focusten we ons op de circulaire economie. Daarvoor proberen we materiaalstromen binnen de wijk te sluiten. Dit doen we op een laagdrempelige manier zodat de oplossing voor zoveel mogelijk buurtinitiatieven haalbaar en wenselijk is.
De inzichten zijn omgevormd tot verschillende ideeën. Hieruit kwamen verschillende ideerichtingen die we bij meerdere initieven weer hebben voorgelegd om feedback te krijgen over de haalbaarheid en wenselijkheid. Op basis hiervan zijn drie verschillende concepten ontwikkeld.
Voor de wijk Middelland hebben we 3 concepten ontwikkeld om de wijk meer circulair te maken. Op dit moment zijn we druk bezig met het testen van deze drie concepten in een pilot van een jaar.