Projecten – Parels – Gemeente Breda

Parels – De eerste keer circulaire economie

Opdrachtgever: Gemeente Breda
De gemeente Breda wil graag richting een circulaire economie bewegen. Maar hoe neem je je bewoners daarin mee? Het circulaire loket voor vragen van inwoners liep niet. Maar hoe dan wel? Kunnen we de circulaire winkel Parels als startpunt gebruiken?
Slijpstof Parels workshop
Slijpstof faciliteerde een aantal stakeholdersessies, waarbij we concreter maakten waar we eigenlijk naartoe werkten en wat de grenzen van het project waren. Daarnaast observeerden we bezoekers van Parels en interviewden we mensen in en buiten de winkel. Daarnaast gebruikten we literatuuronderzoek om de houding van mensen ten opzichte van de circulaire economie beter te begrijpen.

De analyse- en onderzoeksfase leidde tot een aantal interessante inzichten. Zo was de positionering van de winkel niet in lijn met de concepten die aan de winkel waren verbonden. Sommige activiteiten droegen niet bij aan de doelstellingen van de gemeente.

Daarnaast bleek dat inwoners van Breda nog helemaal geen vragen hadden over de circulaire economie, omdat ze daar nog helemaal niet mee bezig waren. Daarentegen waren strategieën van de circulaire economie, zoals delen, repareren, en tweedehands wel bekend bij de inwoners.
Duurzaamheidsstrategie Slijpstof
Als duurzaamheidsstrategie wilden we de drempel voor de eerste keer ‘circulaire economie’ verlagen. Daarmee focussen we op mensen die wel interesse hebben in circulair gedrag, maar dit niet praktiseren of koppelen aan de circulaire economie.
Om nieuwe oplossingen te bedenken en te testen deden we verschillende experimenten in Parels. We probeerden bijvoorbeeld uit of het zichtbaar maken van circulaire strategieën met pijlen bijdroeg aan een gesprek over circulariteit. Ook bouwden we een deel van de winkel om tot werkplaats om te onderzoeken of maken en opknappen in de winkel effect had op de bezoekers. De experimenten in de winkel leidden tot drie uitgewerkte concepten. Samen met de gemeente kozen we het best passende concept: het geven van workshops in de winkel om van reststromen iets moois te maken.
Experimenten Slijpstof
Parels nieuwe inrichting
Om het concept toepasbaar te maken richtten we een deel van de winkel opnieuw in, als werkplaats. Daarnaast ontwierpen we vier producten van reststromen uit het grote kringloopwarenhuis Vindingrijk. Deze producten vertaalden we naar workshops, inclusief instructievideo’s, promotiemateriaal en tools zodat de workshop gemakkelijk gegeven kon worden.

De jongens van slijpstof zijn fijn in de omgang. Ze weten tot de kern van het probleem te komen om vanuit daar verder te denken over verdere stappen, oplossingen en concepten. Ze zijn doortastend en professioneel. Wat eruit sprong was jullie toewijding aan kwaliteit en jullie vermogen om oplossingsgericht te denken..

Beleidsadviseur Gemeente Breda

Een resultaat waar we trots op zijn en ook graag zelf mee aan de slag gaan. Zeker omdat het een meer dan volledig en toepasbaar concept is dat door Alex en Ludo is opgeleverd. We hoeven het eigenlijk nu alleen maar te doen! Het is niet alleen een papieren advies, maar ook een daadwerkelijk (circulair) ingerichte workshop plek met uitgewerkte praktische handleidingen.

Beleidsadviseur Gemeente Breda