Impactplein

Het Impactplein

Het Impactplein is een concept dat jouw organisatie helpt met het toepassen van de Sustainable Development Goals (SDGs). 

Duurzaamheid is het belangrijkste thema van deze tijd. Het ontbreekt alleen vaak aan concrete handvatten: wat verstaan we onder duurzaamheid en hoe kunnen we van duurzaam denken naar duurzaam doen? 

Met Het Impactplein creëren we een plek waar duurzaamheid centraal staat. Op deze plek faciliteren we sessies waarin we de samenhang tussen de verschillende sociale, ecologische en economische doelstellingen ontdekken. Hier gebruiken we onze creativiteit om met nieuwe gezichtspunten en oplossingen te komen.

Ons motto: niet denken maar doen. De sessies zijn erop bedacht om niet alleen te praten maar ook tot echt nieuwe ideeën en inzichten te komen door te doen en uit te proberen.

Het Impactplein was in 2022 onderdeel van de SDG Action Days, georganiseerd door SDG Nederland. 

Sustainable Development Goals

17 duurzame ontwikkeldoelstellingen

De duurzame ontwikkeldoelstellingen ofwel de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties zijn 17 doelen om van de wereld een beter plek te maken. We hebben met z’n allen de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het behalen van deze doelen. De doelen zijn geformuleerd op wereldniveau en helpen om de verschillende aspecten van duurzaamheid in samenhang te zien en aan te pakken.

Creatief toepassen

Veel mensen denken nog dat de SDGs heel abstract zijn of niet toepasbaar zijn voor hun organisatie. Maar wist jij dat achter elk doel weer subdoelen met bijbehorende criteria zitten? En wist je dat die jou kunnen helpen met het verduurzamen van je organisatie én de wereld?

Het Impactplein is niet alleen een kans om op een nieuwe manier naar duurzaamheid te kijken, maar is ook een startpunt voor het verankeren van duurzaamheid in de organisatie. Want waar duurzaam doen nu nog vrijblijvend is, zal aanstaande wetgeving om meer verantwoording vragen over duurzaamheid in de breedste zin (social, ecologisch en economisch). We moeten daarom goed begrijpen wat het inhoudt en hoe we onze bijdrage kunnen verantwoorden.

Hergebruikte materialen

Het Impactplein bestaat uit de 17 verschillende SDGs in de vorm van modulaire zitblokken.

De zitblokken zijn gemaakt van afgedankte bouwborden. Door principes voor duurzaam ontwerpen toe te passen hebben we de impact geminimaliseerd. De letters zijn gefreesd zodat we geen enkel nieuwe materiaal zouden toevoegen. 

Door een slimme constructie is er geen materiaal of lijm nodig om de blokken in elkaar te zetten. Hierdoor kunnen de blokken na gebruik weer volledige uit elkaar gehaald worden om ergens anders ingezet te worden. 

De Provinciemarkt

Het Impactplein is ontstaan uit De Provinciemarkt, een concept dat zich richt op Inkopen met Impact voor overheden. Slijpstof ontwierp De Provinciemarkt voor de provincie Overijssel, waar het met succes toegepast is. De Provinciemarkt helpt provincies en andere overheden om het bewustzijn en het gesprek rondom inkopen met impact te faciliteren. Meer weten? Kijk op slijpstof.nl/provinciemarkt.

Slijpstof

Uitvinders voor een duurzame wereld. Slijpstof zet ontwerpmethodes in om de wereld duurzamer te maken. We zijn uitvinders van ideeën, tools en workshops die anderen helpen positieve impact te maken. Hierbij is ons motto: denken door te doen. Door te doen en te maken ontstaan betere ideeën, verrassende inzichten en heldere resultaten. 

De mannen van Slijpstof zijn creatieve ingenieurs met expertise op het gebied van duurzaamheid, design thinking en prototyping.

Ludo de Goeje

Alex Klootwijk